Kontakter

Vasa Krigsveteranmuseum - Vaasan Sotaveteraanimuseo

Kyrkoesplanaden 22 A, 65100 Vasa
(06) 312 9894 eller 050 313 6740 (under museets öppettider)

Museets kontaktperson

Ilkka Virtanen
Källvägen 7, 65302 Vasa
050 537 7909, ilkka.virtanen(at)uwasa.fi

Österbottens Försvarsgille, ordförande

Arja Rantanen

Domarskatvägen 236, 65800 Replot
050 524 4731, arjarantanen24(at)gmail.com


Museets öppettider:


Museet är på grund av coronapandemin stängt t.o.m. 31.1.2022


Om pandemin tillåter hölls museet öppet under vårtiden t.o.m. 15.5.2022
söndagarna kl 14 - 16, för grupper också enligt överenskommelse


Grupper kan besöka museet även utöver ordinarie
besökstider enligt överenskommelse med ovan nämnda kontaktpersoner.

Vi följer statsmaktens säkerhetsanvisningar i museet.

Museets position på kartan

Museet är beläget alldeles i Vasa stads centrum nära stadshuset och kyrkan vid adressen Kyrkoesplanaden 22 A. Museets utrymmen finns i tidigare Finlands Banks hus’ källarvåning. Trapphusets ytterdörr kan vara låst, men det finns en summer vid dörrposten, som man kan knäppa på, så öppnas dörren från in ifrån museet. Rörelsehämmade har tillgång till hiss.