Kontakter

Vasa Krigsveteranmuseum - Vaasan Sotaveteraanimuseo

Kyrkoesplanaden 22 A, 65100 Vasa
(06) 312 9894

Museikommittens ordförande

Per-Erik Fant
Sandögatan 1 B 11, 65100 Vasa
050 086 1094, pefant(at)hotmail.com

Österbottens Försvarsgille, ordförande

Ilkka Virtanen
Källvägen 7, 65302 Vasa
050 537 7909, ilkka.virtanen(at)uva.fi

Museet är öppet under tiden 15.9.2019 - 31.5.2020 söndagar klo. 14-16

Grupper kan besöka museet även utöver ordinarie
besökstider enligt överenskommelse med ovan nämnda kontaktpersoner.
Museets position på kartan

Museet är beläget alldeles i Vasa stads centrum nära stadshuset och kyrkan vid adressen Kyrkoesplanaden 22 A. Museets utrymmen finns i tidigare Finlands Banks hus’ källarvåning. Trapphusets ytterdörr kan vara låst, men det finns en summer vid dörrposten, som man kan knäppa på, så öppnas dörren från in ifrån museet. Rörelsehämmade har tillgång till hiss.