Välkommen till museet!

Vasa Krigsveteranmuseum förevisar krigshistoria, allt från Finska kriget till fortsättningskrigets slut. Det finns rikligt med material ända från jägarrörelsen, frihetskrigets olika skeden och från skyddskårs- och Lotta Svärdrörelserna. Museets samlingar består huvudsakligast av vapen, medaljer, uniformer och krigsmateriel. Utöver ordinarie utställning har museet årligen varierande specialutställningar

För underhållet av museet ansvarar Österbottens Försvarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf.

Museon kotisivut suomeksi

Vasa Krigsveteranmuseum - Vaasan Sotaveteraanimuseo

Kyrkoesplanaden 22 A, 65100 Vasa

Tel. (06) 312 9894 eller 050 313 6740 (under museets öppettider)

Öppet under sommartiden 1.6. - 20.8.2021

vardagarna (ej måndag) kl 10 - 12 och 13 - 16 samt lördag kl 10 - 14, för grupper också enligt överenskommelse (se kontakter)

Öppet under vintertiden 5.9. - 19.12.2021

söndagarna kl 14 - 16, för grupper också enligt överenskommelse (se kontakter)

Vi följer statsmaktens säkerhetsanvisningar i museet.