Välkommen till museet!

Vasa Krigsveteranmuseum förevisar krigshistoria, allt från Finska kriget till fortsättningskrigets slut. Det finns rikligt med material ända från jägarrörelsen, frihetskrigets olika skeden och från skyddskårs- och Lotta Svärdrörelserna. Museets samlingar består huvudsakligast av vapen, medaljer, uniformer och krigsmateriel. Utöver ordinarie utställning har museet årligen varierande specialutställningar

För underhållet av museet ansvarar Österbottens Försvarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf.

Museon kotisivut suomeksi

Vasa Krigsveteranmuseum - Vaasan Sotaveteraanimuseo

Kyrkoesplanaden 22 A, 65100 Vasa

Tel. (06) 312 9894 eller 050 313 6740 (under museets öppettider)


Museets öppettider:

Museet är på grund av coronapandemin stängt t.o.m. 31.1.2022

Om coronaläget tillåter hölls museet öppet under vårtiden 2022 t.o.m. 15.5.2022

söndagarna kl 14 - 16, för grupper också enligt överenskommelse (se kontakter)


Vi följer statsmaktens säkerhetsanvisningar i museet.