Välkommen till museet!

Vasa Krigsveteranmuseum förevisar krigshistoria, allt från Finska kriget till fortsättningskrigets slut. Det finns rikligt med material ända från jägarrörelsen, frihetskrigets olika skeden och från skyddskårs- och Lotta Svärdrörelserna. Museets samlingar består huvudsakligast av vapen, medaljer, uniformer och krigsmateriel. Utöver ordinarie utställning har museet årligen varierande specialutställningar

För underhållet av museet ansvarar Österbottens-forsvarsgille - Pohjanmaan-maanpuolustuskilta r.f.

Museon kotisivut suomeksi

Vasa Krigsveteranmuseum - Vaasan Sotaveteraanimuseo

Kyrkoesplanaden 22 A, 65100 Vasa

Tel. (06) 312 9894 eller 050 313 6740 (endast under museets öppettider)

Museets öppettider under vintersäsongen

Museets dagliga öppethållning under sommartiden avslutades 24.8.2023. Museet är öppet under vintersäsongen endast söndagar kl. 14–16, från 17.9.2023

Grupper kan besöka museet även utöver ordinarie besökstider enligt överenskommelse.